Verantwoord Alcoholgebruik

Allora Wijn wilt deel uitmaken van het bevorderen van verantwoord alcoholgebruik en het verminderen van alcoholmisbruik. Het is bij Allora Wijn niet mogelijk voor personen jonger dan 18 jaar alcohol te kopen. Wij passen daarom een leeftijdsverificatie toe tijdens het onine bestelproces.

Daarnaast controleert PostNL nogmaals de leeftijd van onze klanten bij aflevering. Bent u niet thuis? Dan brengt de PostNL-bezorger het pakket naar een PostNL-punt in de buurt. Zo kan alsnog een leeftijdsverificatie plaatsvinden bij het afhalen van een bestelling. Ook wanneer onze klanten gebruik maken van onze eigen afhaallocaties is het een standaard procedure de leeftijd te verifiëren.

Allora Wijn houdt zich daarnaast natuurlijk ook aan overige regels die vallen onder de nieuwe Alcoholwet die bestaan voor de verkoop van alcoholhoudende dranken. Meer informatie over over dit onderwerp? Bezoek dan de website van NIX18.

 

Geborgde werkwijze Leeftijdscheck 18+ ALLORAWIJN, versie 1.1 d.d. 01/04/2023

Het is voor Allorawijn van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Allorawijn mag namelijk geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Middels dit document/deze pagina wordt inzicht gegeven in de manier waarop Allorawijn invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document/deze pagina is altijd actueel. Dit betekent dat het document/de pagina wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document / de pagina bevat een omschrijving van:

het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.


Welke controlepunten heeft Allorawijn ingesteld?

1) Leeftijdsverificatiesysteem
Iedere bezoeker van onze webshop die een bestelling plaatst is verplicht om te bevestigen dat hij/zij 18 jaar of ouder is en dat de ontvanger van deze bestelling ook 18 jaar of ouder is en bereid is om zijn/haar leeftijd met een geldig legitimatiebewijs te laten verifiëren.

Dit leeftijdsverificatiesysteem is momenteel niet waterdicht. Immers, iedereen kan aangeven (ook minderjarigen) dat men ouder dan 18 jaar is. De overheid zal daarom op niet al te lange termijn een leeftijdsverificatiesysteem maken waarmee het mogelijk wordt om op betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de consument vast te stellen. Zodra dit leeftijdsverificatiesysteem beschikbaar komt, zal Allorawijn hierop overstappen.

2) Leeftijdscontrole bezorgdienst
Bij elke bestelling die door Allorawijn wordt verstuurd via PostNL, voert de bezorger een leeftijdscheck uit. De bezorger controleert de leeftijd van de ontvanger aan de deur op basis van een legitimatiebewijs van de ontvanger. Hij geeft het pakket alleen mee als de ontvanger voldoet aan de leeftijdseis.

Is de leeftijdscheck niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, of omdat de bezorger zijn/haar leeftijd niet kon controleren? Dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug. Een zending van de eigen bezorgdienst wordt terug naar de winkel gebracht. Een zending van DPD wordt naar een Pakketshop in de buurt gebracht, waar de ontvanger het kan ophalen met een geldig legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden. Blijkt de geadresseerde iemand jonger dan 18 jaar te zijn, dan wordt ook in dit geval het pakket retour verzonden.

3) Aflevering bij de buren is niet meer mogelijk
Het is niet mogelijk het pakket bij de buren af te laten leveren wanneer de leeftijdscheck gedaan moet worden. Is de leeftijdscheck niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug. De zending wordt terug naar de winkel of naar een DPD locatie in de buurt gebracht, waar de ontvanger het kan ophalen met een geldig legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden.

Hoe waarborgt Allorawijn dat iedereen zich binnen het bedrijf aan de regels houdt?
1) Informeren van medewerkers
Alle medewerkers van Allorawijn worden geïnformeerd over de consequenties van het niet naleven van de verkoopregels. Van elke medewerker wordt verlangd dat hij/zij kennis van dit document/deze pagina neemt. De laatste versie van dit document/deze pagina is uitgeprint en altijd beschikbaar voor de medewerkers van de webshop.